O konferencji

ZMIANY W SPRAWOZDAWCZOŚCI I REWIZJI FINANSOWEJ.

21-23 października 2015 r.
Centrum Kongresowe WARSZAWIANKA, Jachranka


 

Krajowa Rada Biegłych Rewidentów zaprasza członków samorządu na XVI Doroczną Konferencję Audytingu. Jej tematem w tym roku będą Zmiany w sprawozdawczości i rewizji finansowej.
 

Przewidujemy obrady plenarne obejmujące następujące zagadnienia:

Sesja I

Kierunki zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej w kontekście międzynarodowym.

Sesja II

Zmiany w rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.

Sesja III

Zmiany w rewizji finansowej.

Sesja IV

Zmiany w systemach kontroli i nadzoru nad rewizja finansową.

Sesja V (panelowa)

Wpływ zmian w sprawozdawczości i rewizji finansowej na przyszłość zawodu biegłego rewidenta.

Udział w XVI Dorocznej Konferencji Audytingu, zaliczał będzie 16 godzin samokształcenia zawodowego w 2015 roku.

Autokar do Jachranki będzie podstawiony w środę 21 października o godz. 12:30 pod siedzibą KIBR w Warszawie (Al. Jana Pawła II 80). Odjazd o godzinie 13:00.

Ramowy program XVI DKA

21 października 2015 r. (środa)

od 13.30

rejestracja

15.00 – 16.00

obiad

16.00 – 16.45

otwarcie konferencji oraz wystąpienia zaproszonych gości

16.45 – 18.15

sesja plenarna I

18.15 – 18.45

przerwa na kawę

18.45 – 19.45

sesja plenarna I c.d.

20.00

kolacja

Spotkanie na temat

Dokąd zmierzamy? Szanse i zagrożenia dla zawodu biegłego rewidenta – dyskusja środowiskowa

22 października 2015 r. (czwartek)

9.00 – 11.30  

sesja plenarna II

  11.30 – 12.00

Przerwa na kawę

12.00 – 14.00

sesja plenarna III

14.00 – 15.30

obiad

15.30 – 17.30

sesja plenarna IV

20.00

GALA | uroczysta kolacja

23 października 2015 r. (piątek)

  9.30 – 11.30

sesja plenarna V | dyskusja panelowa

11.30 – 12.00

podsumowanie i zakończenie konferencji

12.00 – 13.00

obiad

od 13.00

wyjazd autokarów do Warszawy